proefles Erfgoedspoor in het Sliedrechtsmuseum

Over deze foto

verbinden en versterken

kunst en erfgoed

Kunst- en erfgoed zijn twee leergebieden waarin volop kansen liggen om verborgen talenten bloot te leggen en leerlingen met elkaar te verbinden. Kunst en erfgoed vragen andere vaardigheden van leerlingen dan rekenen of taal. Het vergt een andere manier van kijken, denken en doen.

Een mooi voorbeeld uit de praktijk. Een leerkracht vertelde mij hoe een paar leerlingen die normaal gesproken de buitenbeentjes van de klas zijn bij het project 'De Ontdekking' heel goed in het editen van filmpjes bleken te zijn. Filmpjes die medeleerlingen maakten van interviews met ouderen over hun ervaringen uit de tweede wereldoorlog. Doordat die leerlingen hun onverwachte talent lieten zien stegen zij enorm in aanzien bij de rest van de klas.

Crossovers tussen kunst en erfgoed maken een project in zijn geheel sterker. In het voorbeeld hierboven hebben leerlingen met nieuwe media het immateriële erfgoed uit de directe omgeving in beeld gebracht. Wil je leerlingen bewust maken van de eigen omgevingsgeschiedenis dan gebruik je het plaatstelijke of regionale erfgoed. Wil je ervoor zorgen dat de leerlingen dit erfgoed ontdekken op een creatieve manier dan kun je combinaties maken met literatuur, drama, beeldende kunst, zang, dans of film. Geef de leerlingen in de ontwikkeling en uitwerking een actieve rol en het wordt echt hún verhaal, hún erfgoed.